Sofa Chờ ( Shop & Office )

Giá: 2.200.000 ₫
Giá khuyến mãi: 1.900.000 ₫